bild 1
bild 2
bild 3
bild 4
bild 5
bild 6
bild 7

Ramberg

Hem

arrow side arrow down

Seminarium om ny upphandlingslagstiftning – Offentlig upphandling

2014-10-01 Ramberg Advokater arrangerar ett seminarium om det svenska lagstiftningsförslaget inom offentlig upphandling som avser den klassiska sektorn (LOU), den 2 oktober 2014.

Seminariet fokuserar på de förslag som innebär en förändring av upphandlingsreglerna med anledning av implementeringen av EU-direktivet om offentlig upphandling, jämfört med idag. Vi kommer även att belysa vissa överväganden som legat till grund för de delar av EU-direktivet som utredningen valt att inte införa. De delar som kommer att behandlas är bl a uppdelning av kontrakt, urvalskriterier, utnyttjande av andra enheters kapacitet, kontraktstilldelning, ändring av kontrakt under löptiden samt ändring av kontrakt och ramavtal under löptiden.

Johan Stern advokat och delägare i Ramberg Advokater har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling inom både stat, kommun och landsting. Förutom att ge juridisk rådgivning bistår Johan med att genomföra hela eller delar av upphandlingsprocessen, utbildningar och som ombud vid överprövningsprocesser.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare i samband med Elverket Vallentunas överlåtelse av bredbandsverksamhet

2014-09-22 Elverket Vallentuna AB (publ) har den 1 augusti 2014 genom en inkråmsaffär sålt sin bredbandsverksamhet till IP-Only. Affären hade dessförinnan godkänts av en extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 28 juli 2014, då också, som en del av affären, stämman beslutade om en extra vinstutdelning, s.k. efterutdelning till aktieägarna. Ramberg Advokater har varit rådgivare till Elverket i aktiemarknadsrättsliga och bolagsstämmofrågor.

Elverket Vallentuna AB (publ) är noterat på Aktietorget. Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB säljer el på den fria elmarknaden med kunder i hela Sverige, dotterbolaget Elverket Vallentuna Elnät AB är en lokal elnätsägare i Vallentuna och dotterbolaget Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation samt service och underhåll av elanläggningar.

Ramberg Advokater har biträtt Elverket med aktiemarknads- och bolagsrättsliga frågor i projektet samt hållit i den extra bolagsstämman och varit såväl ordförande som sekreterare vid stämman.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

2014-09-11 Ramberg Advokaters stockholmskontor har anställt Lovisa Lindholm som biträdande jurist. Lovisa har efter sin examen från Lunds universitet 2012 arbetat som affärsjurist på en internationell revisionsbyrå. Lovisa började sin anställning hos Ramberg Advokater den 10 september 2014.

arrow side arrow down

Advokat Johan Stern träder in som delägare i Ramberg Advokater med verkan från 1 augusti 2014.

2014-09-05 Ytterligare en medarbetare från våra interna led har nu trätt in som delägare.
Advokat Johan Stern, specialist inom offentlig upphandling, blir delägare i Ramberg Advokater per 1 augusti 2014. ”I en marknad där Johans spetskompetens efterfrågas i allt större omfattning innebär detta ett viktigt steg för oss. Vi är övertygade om att såväl Johans engagemang i byrån som hans kunskap och erfarenhet inom offentlig upphandling kommer att vara till stor fördel för våra klienter och byrån.” säger Anders Norlander, styrelseordförande.

Johan Stern har varit verksam på Ramberg Advokater sedan 2010. Hans specialistkompetens inom offentlig upphandling kombineras med en omfattande praktisk erfarenhet av att projektleda och genomföra upphandlingar, hålla föredrag och utbildningar samt bistå vid överprövningsprocesser. Innan Johan Stern kom till byrån var han chef med det operativa ansvaret för den konsultativa upphandlingsverksamheten vid VHS Upphandling, Verket för högskoleservice.

Share on LinkedIn
arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Folktandvården Stockholms län AB vid upphandling av ramavtal för tandtekniska tjänster

arrow side arrow down

Artiklar angående kommissionsförhållanden

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

arrow side arrow down

Ramberg Advokater samarbetspartner för utbildningssatsning hos Bolagsjuristernas Förening

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Kopparhus AB förvärvar fastighetsportfölj i Norrtälje

arrow side arrow down

Seminarium om innovationsupphandling

arrow side arrow down

Ramberg Advokater växer och söker ytterligare medarbetare

arrow side arrow down

Seminarium om mutlagstiftningen

arrow side arrow down

Seminarium om immaterialrätt

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Axfood förvärvar 50 procent av Urban Deli

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Karolinska Universitetslaboratoriet vid upphandling av multidisciplinär plattform

arrow side arrow down

Ramberg Advokater tilldelas ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder L&M Productions AB

arrow side arrow down

Ramberg Advokater välkomnar nya delägare och biträdande jurist

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder DYRBERG/KERN A/S

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare vid stor ombildning i Hornstull

arrow side arrow down

Ramberg Advokater i Affärsvärlden

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nominerat i Årets Advokatbyrå 2013

arrow side arrow down

Hur får man bete sig på jobbet? Seminarium om personal, lojalitet och sociala medier