bild 1
bild 2
bild 3
bild 4
bild 5
bild 6
bild 7

Ramberg

Hem

arrow side arrow down

Ramberg advokater har biträtt StayAt HotelApart AB

2015-06-15 Ramberg advokater har biträtt StayAt HotelApart AB i samband med att de har tecknat ett hyresavtal med Klövern avseende ett lägenhetshotell med cirka 170 rum i Kista. Avtalet omfattar cirka 7.300 kvm och sträcker sig över 20 år. StayAt beräknas flytta in i de nyrenoverade lokalerna i augusti 2016.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder klient med framgång i HD

2015-06-09 Ramberg Advokater har biträtt markägare som efter många års process fått rätten till ersättning fastställd för inskränkning i pågående markanvändning i Högsta domstolen. Markägarens jordbruksmark låg i träda när ett naturreservat bildades och yrkade ersättning för att marken inte fick sättas i brukbart skick. HD fastställde Mark- och Miljööverdomstolens avgörande och ansåg att det är en naturlig och normal rationalisering att iståndsätta marken för produktion och hänvisade även till egendomsskyddet. Domen kommer att få principiell betydelse för all bedömning av inskränkning av pågående markanvändning vid expropriationsliknande ingrepp från det allmänna.

Högsta domstolens dom den 8 juni 2015 med mål nr T 2762-14.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater på SOI:s årskonferens

2015-04-14 Ramberg Advokater medverkar genom Johan Stern och Anders Alfrost på SOI:s (Sveriges Offentliga Inköpare) årskonferens, som 2015 hålls i Helsingborg den 20-22 april. Johan och Anders närvarar i vår monter och genom föreläsning och seminarium. Föreläsningen tisdagen den 21 april handlar om juridiska och praktiska överväganden i samband med en överprövning och seminariet på onsdagen den 22 april är i form av ett förenklat rättegångsspel. Varmt välkomna för samtal i vår monter.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när SEB Venture Capital investerar i teknikbolag

2015-04-02 Ramberg Advokater har biträtt SEB Venture Capital i samband med att de investerar 15 miljoner kronor i Linköpingsbolaget SenionLab, som genomför sin första externa finansieringsrunda. Nya portföljbolaget verkar inom segmentet för inomhuspositioneringssystem (Indoors Positioning System, IPS) och tar in kapital för att finansiera expansion av säljorganisationen samt etablering av lokal närvaro i utvalda regioner. Nya tjänster och funktioner ska också utvecklas. SenionLabs lösning används redan i flera miljöer som köpcenter, detaljhandel och sjukhus. Idag har bolaget över 250 installationer i 32 länder.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder Mantaray Film i samband med finansiering och produktion av dokumentärfilmen "Ingrid Bergman, in Her Own Words"

arrow side arrow down

Ramberg Advokater placerar sig som Sveriges tredje bästa advokatbyrå bland landets mest proaktiva advokatbyråer

arrow side arrow down

Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder Valdes/Eriksdotter i samband med finansiering och produktion av fictionsprojektet Numenera: Strand

arrow side arrow down

Ramberg Advokater föreläser vid Akademin Valand

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Karolinska universitetssjukhuset vid upphandling av kostförsörjning

arrow side arrow down

Metodbeskrivning - Förfrågningsunderlag åter i lager

arrow side arrow down

Seminarium om rättigheter och avtal för film

arrow side arrow down

Seminarium om ny upphandlingslagstiftning – Offentlig upphandling

arrow side arrow down

Ramberg Advokater tillbaka i Helsingborg

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare i samband med Elverket Vallentunas överlåtelse av bredbandsverksamhet

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

arrow side arrow down

Advokat Johan Stern träder in som delägare i Ramberg Advokater med verkan från 1 augusti 2014.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Folktandvården Stockholms län AB vid upphandling av ramavtal för tandtekniska tjänster

arrow side arrow down

Artiklar angående kommissionsförhållanden