bild 1
bild 2
bild 3
bild 4
bild 5
bild 6
bild 7

Ramberg

Hem

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

2014-05-28 Ramberg Advokaters stockholmskontor har anställt Anders Alfrost som biträdande jurist. Anders har efter sin examen från Umeå universitet 2010 och fullgjord notarietjänstgöring vid Umeå tingsrätt arbetat som biträdande jurist på annan affärsjuridisk advokatbyrå. Anders började sin anställning hos Ramberg Advokater den 26 maj 2014.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater samarbetspartner för utbildningssatsning hos Bolagsjuristernas Förening

2014-05-09 Bolagsjuristernas Förening (BJF) har utsett Ramberg Advokater till samarbetspartner för år 2014. Ramberg Advokater kommer för BJF:s räkning att hålla en seminarieserie som vänder sig exklusivt till BJF:s medlemmar. Totalt kommer åtta seminarier att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö inom området avtalsrätt på temana:

• Hur bör avtal skrivas för att hålla vid tvist?
• Utredning och uppsägning pga. avtalsbrott – vissa praktiska frågor.
• Betydelsen av skiljeklausulens utformning
• Kontraktsformuleringar inom IT-området, leverantörs- och beställarperspektiv

Seminarierna belyser ur ett praktiskt perspektiv vilka de viktigaste avtalsvillkoren är och hur dessa bör formuleras för att undvika tvist; när en skiljeklausul bör användas och hur den bör formuleras; hur ett systematiskt angreppssätt kan ge stöd och förenkla hanteringen vid uppsägning pga. avtalsbrott och hur en tvist kan undvikas eller förberedas på bästa sätt; samt praktiska aspekter på avtalsförhandlingar inom IT-området och utformningen av centrala bestämmelser i sådana avtal.

Sju av Rambergs medarbetare är föreläsare inom ramen för utbildningssamarbetet.

För mer information kontakta Pamela Lannerheim Angergård och Ingrid Westin Wallinder


arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Kopparhus AB förvärvar fastighetsportfölj i Norrtälje

2014-05-05 Ramberg Advokater har biträtt Kopparhus i samband med att Kopparhus förvärvat KJ Förvaltnings hela bestånd om nio fastigheter i centrala Norrtälje. Beståndet består av 25 576 kvadratmeter, fördelat på 289 lägenheter och 4 800 kvm lokaler.

arrow side arrow down

Seminarium om innovationsupphandling

2014-04-25 Ramberg Advokater arrangerar ett frukostseminarium om innovationsupphandling och vissa EU-rättsliga frågor kring statsstöd den 16 maj 2014 i Stockholm. Innovationsupphandling kan definieras som upphandling som främjar utveckling och innovationer, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Att upphandla framtagande av nya lösningar som inte finns på marknaden utgör en stor utmaning och ställer stora krav på den som ska utföra en innovationsupphandling. För att lyckas krävs det, förutom kunskap om upphandlingsreglerna och innovationsprocesser, en korrekt hantering av immateriella rättigheter och EU-rätt såsom statligt stöd för att undvika att en innovationsupphandling riskerar utgöra olagligt statsstöd eller en otillåten direktupphandling.

Alexander Hantosi delar med sig av sina erfarenheter på området. Alexander har mångårig erfarenhet av statligt stöd och EU-rätt samt innovationsfinansiering och innovationsupphandling.

Tid: 16 maj 2014, kl. 8.30-9.15. Frukost serveras från kl. 8.15.
Plats: Ramberg Advokaters kontor, Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, Stockholm

För mer info och anmälan maila: malin.humbla@ramberglaw.se

arrow side arrow down

Ramberg Advokater växer och söker ytterligare medarbetare

arrow side arrow down

Seminarium om mutlagstiftningen

arrow side arrow down

Seminarium om immaterialrätt

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Axfood förvärvar 50 procent av Urban Deli

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Karolinska Universitetslaboratoriet vid upphandling av multidisciplinär plattform

arrow side arrow down

Ramberg Advokater tilldelas ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder L&M Productions AB

arrow side arrow down

Ramberg Advokater välkomnar nya delägare och biträdande jurist

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder DYRBERG/KERN A/S

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare vid stor ombildning i Hornstull

arrow side arrow down

Ramberg Advokater i Affärsvärlden

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nominerat i Årets Advokatbyrå 2013

arrow side arrow down

Hur får man bete sig på jobbet? Seminarium om personal, lojalitet och sociala medier

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder Pure Fiction

arrow side arrow down

Seminarium angående kompanjonsavtal

arrow side arrow down

Ramberg Advokater söker biträdande jurist till Stockholmskontoret