bild 1
bild 2
bild 3
bild 4
bild 5
bild 6
bild 7

Ramberg

Hem

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

2014-09-11 Ramberg Advokaters stockholmskontor har anställt Lovisa Lindholm som biträdande jurist. Lovisa har efter sin examen från Lunds universitet 2012 arbetat som affärsjurist på en internationell revisionsbyrå. Lovisa började sin anställning hos Ramberg Advokater den 10 september 2014.

arrow side arrow down

Advokat Johan Stern träder in som delägare i Ramberg Advokater med verkan från 1 augusti 2014.

2014-09-05 Ytterligare en medarbetare från våra interna led har nu trätt in som delägare.
Advokat Johan Stern, specialist inom offentlig upphandling, blir delägare i Ramberg Advokater per 1 augusti 2014. ”I en marknad där Johans spetskompetens efterfrågas i allt större omfattning innebär detta ett viktigt steg för oss. Vi är övertygade om att såväl Johans engagemang i byrån som hans kunskap och erfarenhet inom offentlig upphandling kommer att vara till stor fördel för våra klienter och byrån.” säger Anders Norlander, styrelseordförande.

Johan Stern har varit verksam på Ramberg Advokater sedan 2010. Hans specialistkompetens inom offentlig upphandling kombineras med en omfattande praktisk erfarenhet av att projektleda och genomföra upphandlingar, hålla föredrag och utbildningar samt bistå vid överprövningsprocesser. Innan Johan Stern kom till byrån var han chef med det operativa ansvaret för den konsultativa upphandlingsverksamheten vid VHS Upphandling, Verket för högskoleservice.

Share on LinkedIn
arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Folktandvården Stockholms län AB vid upphandling av ramavtal för tandtekniska tjänster

2014-09-04 Folktandvården i Stockholms län behandlar varje år över 500 000 kunder och tar emot 1,3 miljoner besök på 80 kliniker runt om i länet.

Upphandlingen omfattade ramavtal för Folktandvården Stockholms län ABs samtliga inköp av tandtekniska tjänster inom sex tjänsteområden och genererade sammanlagt drygt 200 anbud från över 70 leverantörer.

Ramberg Advokater har varit projektledare och juridisk rådgivare under hela upphandlingsprocessen och även framgångsrikt företrätt Folktandvården Stockholms län AB vid sex efterföljande överprövningsprocesser.

Ramavtal har nu tecknats med antagna leverantörer.

arrow side arrow down

Artiklar angående kommissionsförhållanden

2014-09-02 Henrik Karlström har skrivit två artiklar i tidningen Balans.

I den första, ”Rena kommissionsförhållanden inom koncerner” diskuteras några civilrättsliga frågor som aktualiseras vid rena kommissionsförhållanden inom koncerner. Även om moderbolaget i rena kommissionsförhållanden typiskt sett undgår eget ansvar för dotterbolagets förpliktelser, kan dotterbolagets åtaganden gentemot moderbolaget komma att ifrågasättas ur framför allt ett aktiebolagsrättsligt perspektiv.

Vill du läsa artikeln i sin helhet hittar du den här: http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/rena-kommissionsforhallanden-inom-koncerner

Henrik har även skrivit artikeln ”Några civilrättsliga frågor rörande kommissionärsbolag”

I artikeln diskuteras hur redovisningspraxis för så kallade kommissionärsbolag kan få konsekvenser för styrelsens civilrättsliga ansvar och påverka konkurrensen mellan olika borgenärskollektiv vid en obeståndssituation.

Vill du läsa artikeln i sin helhet hittar du den här: http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/nagra-civilrattsliga-fragor-rorande-kommissionarsbolag/

Share on LinkedIn
arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

arrow side arrow down

Ramberg Advokater samarbetspartner för utbildningssatsning hos Bolagsjuristernas Förening

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Kopparhus AB förvärvar fastighetsportfölj i Norrtälje

arrow side arrow down

Seminarium om innovationsupphandling

arrow side arrow down

Ramberg Advokater växer och söker ytterligare medarbetare

arrow side arrow down

Seminarium om mutlagstiftningen

arrow side arrow down

Seminarium om immaterialrätt

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Axfood förvärvar 50 procent av Urban Deli

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Karolinska Universitetslaboratoriet vid upphandling av multidisciplinär plattform

arrow side arrow down

Ramberg Advokater tilldelas ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder L&M Productions AB

arrow side arrow down

Ramberg Advokater välkomnar nya delägare och biträdande jurist

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder DYRBERG/KERN A/S

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare vid stor ombildning i Hornstull

arrow side arrow down

Ramberg Advokater i Affärsvärlden

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nominerat i Årets Advokatbyrå 2013

arrow side arrow down

Hur får man bete sig på jobbet? Seminarium om personal, lojalitet och sociala medier

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder Pure Fiction

arrow side arrow down

Seminarium angående kompanjonsavtal