bild 1
bild 2
bild 3
bild 4
bild 5
bild 6
bild 7

Ramberg

Hem

arrow side arrow down

Metodbeskrivning - Förfrågningsunderlag åter i lager

2014-11-04 Arbetar du mycket med offentlig upphandling? Då är vår metodbeskrivning för att ta fram förfrågningsunderlag ett bra verktyg och vägledning. Metodbeskrivningen finns nu åter i lager och du hittar den för beställning här http://www.ramberglaw.se/om.php#publikationer

arrow side arrow down

Seminarium om rättigheter och avtal för film

2014-10-30 Ramberg Advokater bjuder tillsammans med Cnema in till seminarium om rättigheter och avtal för film. Under dagen avhandlas frågor om rättigheter och avtal och det bjuds även på intressanta case studies.

Hur samproduktionsavtal ska hanteras och hur avtal görs med medarbetare är några av frågorna som berörs under seminariet. Advokat Jennie Kastberg, som arbetar med Film i Skåne och Region Stockholm/Mälardalen, tar upp rättigheter och avtal för rörlig bild. Fokus under dagen ligger på långfilm, men juridiska frågor kopplade till kort- och dokumentärfilm kommer även att beröras.

Denna heldag är ett viktigt skrap på ytan till en bank av kunskap som blir allt viktigare att behärska i dagens filmbransch, som blir alltmer formaliserad enligt internationella regler och avtal.

För mer info och anmälan se: http://cnema.se/seminarium-filmjuridik

arrow side arrow down

Seminarium om ny upphandlingslagstiftning – Offentlig upphandling

2014-10-01 Ramberg Advokater arrangerar ett seminarium om det svenska lagstiftningsförslaget inom offentlig upphandling som avser den klassiska sektorn (LOU), den 2 oktober 2014.

Seminariet fokuserar på de förslag som innebär en förändring av upphandlingsreglerna med anledning av implementeringen av EU-direktivet om offentlig upphandling, jämfört med idag. Vi kommer även att belysa vissa överväganden som legat till grund för de delar av EU-direktivet som utredningen valt att inte införa. De delar som kommer att behandlas är bl a uppdelning av kontrakt, urvalskriterier, utnyttjande av andra enheters kapacitet, kontraktstilldelning, ändring av kontrakt under löptiden samt ändring av kontrakt och ramavtal under löptiden.

Johan Stern advokat och delägare i Ramberg Advokater har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling inom både stat, kommun och landsting. Förutom att ge juridisk rådgivning bistår Johan med att genomföra hela eller delar av upphandlingsprocessen, utbildningar och som ombud vid överprövningsprocesser.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater tillbaka i Helsingborg

2014-10-01 Ramberg Advokater är tillbaka med ett nytt kontor i Helsingborg efter en kortare frånvaro. Inledningsvis är fyra jurister verksamma, alla med lång och bred erfarenhet av affärsjuridiken. Välkommen till Drottningatan 15!

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare i samband med Elverket Vallentunas överlåtelse av bredbandsverksamhet

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

arrow side arrow down

Advokat Johan Stern träder in som delägare i Ramberg Advokater med verkan från 1 augusti 2014.

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Folktandvården Stockholms län AB vid upphandling av ramavtal för tandtekniska tjänster

arrow side arrow down

Artiklar angående kommissionsförhållanden

arrow side arrow down

Ramberg Advokater nyanställer biträdande jurist

arrow side arrow down

Ramberg Advokater samarbetspartner för utbildningssatsning hos Bolagsjuristernas Förening

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Kopparhus AB förvärvar fastighetsportfölj i Norrtälje

arrow side arrow down

Seminarium om innovationsupphandling

arrow side arrow down

Ramberg Advokater växer och söker ytterligare medarbetare

arrow side arrow down

Seminarium om mutlagstiftningen

arrow side arrow down

Seminarium om immaterialrätt

arrow side arrow down

Ramberg Advokater rådgivare när Axfood förvärvar 50 procent av Urban Deli

arrow side arrow down

Ramberg Advokater har bistått Karolinska Universitetslaboratoriet vid upphandling av multidisciplinär plattform

arrow side arrow down

Ramberg Advokater tilldelas ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

arrow side arrow down

Ramberg Advokater biträder L&M Productions AB