sven
HOME

Anders Norlander

Advokat/Senior Advisor

Mob. +46 70 811 64 50
Dir. +46 8 546 546 04
Stockholm
Skicka E-Mail

Anders Norlander är främst verksam inom rättsområdena bolagsrätt, företagsöverlåtelser kommersiell avtalsrätt, fastighetsrätt och tvistlösning. Anders många års erfarenhet av kvalificerad juridisk analys. De senaste 35 åren har rört arbete med kvalificerad affärsjuridik huvudsakligen avseende företagsöverlåtelser, svenska och internationella affärstransaktioner, projekt avseende omstrukturering/utveckling av verksamheter och tvistlösning. Anders är också verksam med frågor som rör generationsskiften.

 

Rättsområden

Bolagsrätt

Fastighetsrätt

Kommersiell avtalsrätt

Tvistelösning

 

Branscher

Industri och verkstad

Detaljist- och grossistverksamhet

 

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, Advokat/Senior Advisor, 2017-
 • Ramberg Advokater (fd Holm & Co Advokatbyrå), delägare, 1996-2017
 • Axel Johnson Gruppen/Nordstjernan AB Axel Johnson AB, bolagsjurist/chefsjurist, 1981-1992
 • Svea Hovrätt, 1979-1981, adjungerad ledamot/hovrättsassessor
 • Tingsfiskal vid olika tingsrätter inom Svea Hovrätt 1975-1979
 • Svea Hovrätt 1974-1975, Hovrättsfiskal/hovrättsfiskalsaspirant
 • Södertörns Tingsrätt Tingsnotarie 1971-1974

 

Anders är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1994

 

Utbildning

 • Jur kand, Lunds Universitet, 1970

 

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska