sven
HOME

Björn Bergström

Advokat/Partner

Mob. +46 70 508 47 68
Dir. +46 8 546 546 39
Stockholm
Skicka E-Mail

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.

 

Rättsområden

Offentlig upphandling

Kommersiell avtalsrätt

 

Branscher

Offentlig verksamhet

 

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, Senior Associate, 2015 –
  • Konkurrensverket, Chef Upphandlingsstödsenheten, 2014-2015
  • Sveriges Riksbank, Upphandlingsansvarig, 2012-2014
  • Länsstyrelsen i Stockholms län, Upphandlingschef, 2010-2012
  • VHS Upphandling, Ansvarig juridik/seniorkonsult, 2004-2010
  • Försäkringskassan i Stockholm, Upphandlingschef, 2001-2004

 

Björn är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2018

 

Utbildning

  • Jur kand, Uppsala Universitet, 1999

 

Språk

  • Svenska
  • Engelska

 

Uppdrag/publikationer m m

  • Tio principer för en framgångsrik upphandling, Liber 2015