sven
HOME

Branscher

Övning ger färdighet liksom erfarenhet ger insikt. För att kunna ge våra klienter rådgivning som främjar affärerna behövs erfarenhet. Vi har samlat erfarenhet från en lång rad olika branscher. Genom att känna klienternas verksamhet och bransch kan vi ge insiktsfulla råd för varje läge.

Här presenterar vi de huvudsakliga branscher inom vilka vi har särskild erfarenhet och kunskap.