sven
HOME

Career

RAMBERG ADVOKATER FORTSÄTTER ATT VÄXA

 

Från och med den 1 september 2018 har Ramberg två nya delägare.

 

Björn Bergström har arbetat på Ramberg sedan 2015 och är företrädesvis verksam inom offentlig upphandling och kommersiell avtalsrätt. Björn har sedan innan lång erfarenhet av offentlig upphandling med arbete i statlig verksamhet som jurist och chef med fokus på offentliga affärer.

 

Anders Ekborg som arbetat på Ramberg sedan 2016 med bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, aktiemarknadsrätt och företagsöverlåtelser. Anders arbetar huvudsakligen med ägarledda företag med svensk och internationell verksamhet och har även lång erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning åt noterade och onoterade bolag. Anders har tidigare varit verksam på annan byrå och som bolagsjurist i noterat bolag i många år.

 

”Det är alltid roligt att växa, och lite extra roligt är det med organisk tillväxt. Med Björn och Anders får vi två nya delägare inom rättsområden med stor potential.”, Johan Stern Managing partner.

 

Efter sommaren har även tre nya jurister anslutit sig till byrån. Carl Gleisner som förstärker kommersiella avtalsgruppen samt IT-gruppen. Victor Pålsson Lundell förstärker även han kommersiella avtalsgruppen och kommer även att arbeta med offentlig upphandling. Antonia Lantz ansluter sig till grupperna Regulatory Compliance och GDPR.

 

Innan sommaren började även Viktor Westerberg sin anställning efter att ha gjort sin praktik hos Ramberg tidigare under våren. Han kommer främst vara verksam inom immaterialrätt, marknadsrätt, kommersiell avtalsrätt och tvistelösning.

Ramberg Advokater stärker sitt Stockholmskontor

Efterfrågan på Rambergs tjänster fortsätter att öka. Stockholmskontoret har därför förstärkts med två nya delägare och ytterligare medarbetare. Byrån har även fått ny Managing Partner

Lars Widhagen, styrelseordförande Ramberg, säger att 2017 var ett stimulerande år med mycket arbete och att det är glädjande att så många nya klienter söker sig tillbyrån. Minst lika glädjande är att många klienter anlitar byrån år efter år och i allt högre grad. De väljer ofta att ta stöd av Ramberg som en naturlig del i sina affärsverksamheter, helt i linje med byråns devis ”Juridik för bättre affärer”.

Ny Managing Partner

Johan Stern är från och med den 1 januari 2018 ny Managing Partner för Ramberg. Johan har arbetat på Ramberg sedan 2010 (delägare sedan 2014) och är ansvarig för affärsområdet offentlig upphandling.

Jag ser det som en spännande utmaning och möjlighet att förvalta och under kommande år vidareutveckla vår fina advokatverksamhet. Mottot att stödja när det behövs, bistå när det krävs och vägleda när det förväntas av oss ska genomsyra hela vår verksamhet såväl internt som externt!  

Nya delägare

Ramberg välkomnar två nya delägare från och med den 1 januari 2018. Båda har en lång bakgrund på Ramberg och är skickliga specialister inom sina respektive områden.

  • Malin Tiberg har arbetat på Ramberg sedan 2006 och är verksam inom aktiemarknadsrätt och M&A. Malin har erfarenhet från rådgivning till klienter i samband med kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, introduktioner, bolagsstämmor, bolagsstyrning och informations- och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.
  • Felix Ljunggren har arbetat på Ramberg sedan 2007 och är ansvarig för affärsområdet fastighetsrätt. Felix arbetar huvudsakligen med fastighetstransaktioner, fastighetsrätt, kommersiell hyresrätt, bostadsrättsfrågor, M&A och kommersiell avtalsrätt.

“Vi är glada och stolta över att ha fått förtroende att bli delägare i Ramberg. Tillsammans med våra kollegor och klienter ser vi framemot att fortsatt utveckla Rambergs verksamhet för att nå ytterligare framgång, säger de nya delägarna.”

Nya medarbetare

Ramberg välkomnar även advokat Anna Marthins, Eva Danielson och Magnus Sundin som alla förstärker inom främst tvistlösning. Anna kommer närmast från en annan affärsjuridisk byrå och förstärker byråns tvistlösningsgrupp. Hon har bland annat erfarenhet av stora rättsprocesser. Även Magnus och Eva förstärker nämnda grupp. Magnus kommer närmast från Stockholms tingsrätt. Dessförinnan arbetade han på annan advokatbyrå. Eva kommer närmast från Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessförinnan arbetade hon på annan advokatbyrå.

Även administrationen har fått tillskott genom Linnéa Rimeika, Paulina Maqdosi och Johanna Östman Edlund.

STUDENT

 

Omsätt studierna i praktiskt juridiskt arbete

 

Uppsatspraktiktjänst

 

Ramberg Advokater i Stockholm erbjuder regelmässigt uppsatspraktiktjänster till studenter som läser åttonde terminen i utbildningen. Praktiken ger inblick i vår affärsjuridiska verksamhet och en möjlighet att omsätta studierna i praktiskt juridiskt arbete. Praktikperioden omfattar en halv termin (cirka 10 veckor) och syftar till att ge allmän träning i rättslig analys och ärendehantering. Exakt praktikperiod avtalas mellan studenten och ansvarig på Ramberg Advokater. Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel. Håll utkik på nyhetsdelen av vår hemsida samt LinkedIn för annons och närmare information. Vi erbjuder vanligtvis uppsatspraktiktjänst både under vår- och hösttermin. Ansökan, som ska bestå av ett personligt brev, meritförteckning samt studieintyg på dittills avklarade kurser, mejlas i förekommande fall till hrstockholm@ramberglaw.se

BITRÄDANDE JURIST

 

Få bredd och djup på samma gång

 

Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom flera rättsområden och branscher.

 

Vi har ett uttalat fokus på ge våra anställda möjligheter till fördjupning inom de olika rättsområden och branscher som efterfrågas av våra klienter. Våra nyanställda biträdande jurister ges därför mycket goda förutsättningar till såväl bred som djup kompetensutveckling under inledningen av karriären.

 

Vi tar löpande emot intresseanmälningar från såväl nyexaminerade juris kandidater som jurister med tingsmeritering eller arbetslivserfarenhet från annan affärsjuridisk advokatbyrå. Vi är också intresserade av dig som har erfarenhet från företag, myndighet eller domstol.

 

Din ansökan ska bestå av personligt brev, meritförteckning samt studieintyg och skickas till HRSTOCKHOLM@RAMBERGLAW.SE