sven
HOME

Ingrid Westin Wallinder

Advokat/Partner

Mob. +46 70 581 11 52
Dir. +46 8 546 546 43
Stockholm
Skicka E-Mail

Ingrid Westin Wallinder är främst verksam inom rättsområdena aktiemarknadsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt. Ingrid har mer än 25 års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med fokus på företagsöverlåtelser, svenska och internationella affärstransaktioner/projekt och som rådgivare åt såväl börsnoterade som onoterade bolag inom hennes spetskompetensområden aktiemarknadsrätt och bolagsrätt. Ingrid har också lång erfarenhet av styrelsearbete, bolagsstyrningsfrågor och ”compliance”-frågor i börsnoterade bolag såsom rådgivare, styrelseledamot, styrelsesekreterare, bolagsstämmoordförande och stämmosekreterare.

 

Rättsområden

Aktiemarknadsrätt

Bolagsrätt

Företagsöverlåtelser

Kommersiell avtalsrätt

 

Branscher

Industri och verkstad

 

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, delägare, 2010-
 • Advokatfirman Lindahl (efter samgående med RydinCarlsten Advokatbyrå), delägare, 2002-2010
 • Avesta Sheffield AB, chefsjurist och styrelsesekreterare, 1992-2001
 • Avesta AB, chefsjurist och styrelsesekreterare, 1986-1992
 • Axel Johnson Gruppen/Nordstjernan AB, bolagsjurist, 1984-1986
 • Svea Hovrätt, hovrättsfiskal, 1983-1984
 • Nyköpings tingsrätt, tingsnotarie, 1980-1983

 

Ingrid är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2004

 

Utbildning

 • Jur kand, Lunds Universitet, 1980

 

Språk

 • Svenska
 • Engelska

 

Uppdrag/publikationer m m

 • Styrelseledamot i Uppsala Akademiförvaltnings styrelse, 2001-
 • Styrelsesekreterare i Eniro AB, sekreterare i Eniros revisionsutskott, valberedning och bolagsstämmor 2016-
 • Styrelsesekreterare i Ratos AB, sekreterare i Ratos revisions- och ersättningsutskott, valberedning och bolagsstämmor, 2014-
 • Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet i Rottneros AB, 2006-2013
 • Skrifter om styrelseansvar.
 • Föredragshållare vid seminarier inom bl a styrelseansvar, bolagsstyrning, ”compliance”-frågor, bolags- och aktiemarknadsrätt, samt avtalsrätt.