sven
HOME

Karriär

Ramberg Advokater förstärker med flera nya medarbetare

Sedan samgåendet med von lode advokat vid förra årsskiftet har Ramberg upplevt en kraftigt ökad efterfrågan av byråns tjänster. Ramberg har nästan 50 medarbetare i Stockholm förutom kontor i såväl Malmö som Helsingborg.

Advokat Tomas Carlmark anslöt till Stockholmskontoret vid början av året för att främst förstärka byråns tvistlösningsavdelning. Tomas har mångårig erfarenhet av att företräda såväl börsnoterade som onoterade bolag i svenska och internationella skiljeförfaranden samt inför svensk domstol. Tomas har åtta års erfarenhet från annan advokatbyrå där han var delägare och nästan lika lång erfarenhet från Försvarsmakten samt den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Advokat Natalie Svensson har inträtt som delägare vid Helsingborgskontoret efter tidigare arbete på andra advokatbyråer. Hon är sedan mer än tio år specialiserad på offentlig rätt och offentlig upphandling och har stor insikt i beslutsfattande och andra rutiner i den offentliga förvaltningen. Natalie har även stor erfarenhet av entreprenad och fastighetsrätt, samt som processförare.

Advokat Emelie Oliwsson anslöt till Ramberg i Stockholm den 16 januari från annan advokatbyrå. Hon förstärker byrån genom sin kompetens inom avtalsrätt, fastighetsrätt och förvärv.

De nyblivna juristerna Tina Varis och Charlotta Håwi börjar på Stockholmskontoret den 1 februari. Båda har redan visat sitt engagemang och stor kunskap inom juridiken genom bland annat uppsatspraktik. Bolagsjuristen Amanda Starfelt återgår till att vara advokat och börjar också i Stockholm den 6 februari. Hon är expert på bland annat energirätt.

Under hösten 2016 har Ramberg även expanderat i Stockholm genom att rekrytera den seniora juristen Anders Ekborg, med nästan 20 års erfarenhet från näringslivet som bolagsjurist, vd och ägare av en internationell juristbyrå. Ramberg har även välkomnat andra medarbetare under hösten 2016. Josefine Appelgren med erfarenhet som tingsnotarie i Södertälje förstärker byråns kompetens inom tvistlösning och kommersiell avtalsrätt. Camilla Leksell blir ytterligare en resurs för IP-teamet som paralegal.

Vidare anslöt Dennis Ivarsson i Helsingborg under hösten 2016 från tingsrätten i samma stad. Han är främst verksam inom den allmänna affärsjuridiken med inriktning mot avtals- och bolagsrätt.

Det är roligt att sammanslagningen mellan von lode advokat och Ramberg blivit så framgångsrik. Klienterna har fått ett bredare utbud av tjänster och Ramberg kan åta sig större och komplexare uppdrag, säger Torbjörn Claeson som tillträdde som managing partner vid årsskiftet. Den nyblivne styrelseordföranden Lars Widhagen instämmer och understryker att Ramberg inte stannar här utan siktar på vidare expansion.

VINNARNA AV RAMBERGS PRAKTIKVECKA UTSEDDA

 

Under Juristdagarna vid Stockholms universitet i oktober i år anordnade Ramberg Advokater en tävling, till vilken en praktikvecka hos Ramberg var priset. Avsikten med praktikveckan, som kommer att äga rum under våren 2017, är att ge vinnarna en inblick i verksamheten på en affärsjuridisk advokatbyrå samt möjlighet att omsätta studierna i praktiskt arbete.

 

Till vår stora glädje hade tävlingen ett stort deltagarantal och var mycket uppskattad bland studenterna. Efter att samtliga frågeformulär granskats kan vi konstatera att konkurrensen har varit stenhård. Det är således genom omsorgsfulla bedömningar vi har utsett följande vinnare.

 

Julia Hjorth Säker (termin 4) och Evelina Lövgren (termin 3), båda vid Stockholms universitet, är vinnarna av Rambergs praktikvecka 2017. Vi gratulerar Julia och Evelina och hoppas att de kommer få en givande vecka hos oss på Ramberg!

Student

Omsätt studierna i praktiskt juridiskt arbete

 

Uppsatspraktiktjänst

 

Ramberg Advokater i Stockholm erbjuder regelmässigt uppsatspraktiktjänster till studenter som läser åttonde terminen i utbildningen. Praktiken ger inblick i vår affärsjuridiska verksamhet och en möjlighet att omsätta studierna i praktiskt juridiskt arbete. Praktikperioden omfattar en halv termin (cirka 10 veckor) och syftar till att ge allmän träning i rättslig analys och ärendehantering. Exakt praktikperiod avtalas mellan studenten och ansvarig på Ramberg Advokater. Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel. Håll utkik på nyhetsdelen av vår hemsida samt LinkedIn för annons och närmare information. Vi erbjuder vanligtvis uppsatspraktiktjänst både under vår- och hösttermin. Ansökan, som ska bestå av ett personligt brev, meritförteckning samt studieintyg på dittills avklarade kurser, mejlas i förekommande fall till hrstockholm@ramberglaw.se

Biträdande jurist

Få bredd och djup på samma gång

 

Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom flera rättsområden och branscher.

 

Vi har ett uttalat fokus på ge våra anställda möjligheter till fördjupning inom de olika rättsområden och branscher som efterfrågas av våra klienter. Våra nyanställda biträdande jurister ges därför mycket goda förutsättningar till såväl bred som djup kompetensutveckling under inledningen av karriären.

 

Vi tar löpande emot intresseanmälningar från såväl nyexaminerade juris kandidater som jurister med tingsmeritering eller arbetslivserfarenhet från annan affärsjuridisk advokatbyrå. Vi är också intresserade av dig som har erfarenhet från företag, myndighet eller domstol.

 

Din ansökan ska bestå av personligt brev, meritförteckning samt studieintyg och skickas till HR-ansvarig på respektive kontor