sven
HOME

Malin Tiberg

Advokat/Partner

Mob. +46 70 364 82 08
Dir. +46 8 546 546 50
Stockholm
Skicka E-Mail

Malin Tiberg är främst verksam inom aktiemarknadsrätt, bolagsrätt samt finansiering och värdepappersrätt. Malin har omfattande erfarenhet från rådgivning till klienter i samband med kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, introduktioner, bolagsstämmor, incitamentsprogram, insiderfrågor, bolagsstyrning och informations- och regulatoriska frågor på aktiemarknaden etc. Hon arbetar även med företagsöverlåtelser.

 

Rättsområden

Aktiemarknadsrätt

Bolagsrätt

Finansiering och värdepappersrätt

Företagsöverlåtelser

 

Erfarenhet

  • Ramberg Advokater, advokat, 2006-
  • Bolagsverket, 2002-2006

 

Malin är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2013

 

Utbildning

  • Jur kand, Stockholms Universitet, 2006

 

Språk

  • Svenska
  • Engelska