sven
HOME

Matthias Schmitt

Advokat/Rechtsanwalt/ Partner

Mob. +46 70 978 52 58
Dir. +46 8 546 546 58
Stockholm
Skicka E-Mail

Matthias Schmitt är främst verksam inom rättsområdena försäkringsrätt, kommersiell avtalsrätt och sjö- och transporträtt. Därutöver har Matthias omfattande erfarenhet av tvistelösning och företräder löpande klienter i skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Matthias har företrätt försäkringsbolag samt bolag inom varierande industrisektorer och detaljhandeln i domstolsprocesser och skiljeförfaranden, till exempel i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

 

Matthias är medlem av både Sveriges och Tysklands advokatsamfund. Han leder byråns German Desk och biträder tysktalande och svenska klienter i gränsöverskridande handelsrättsliga ärenden, kommersiell avtalsrätt avseende distribution, handelsagentur, franchising m.m., bolagsrätt samt gränsöverskridande tvister.

 

Rättsområden

Försäkringsrätt

Kommersiell avtalsrätt

Sjö- och transporträtt

Tvistelösning

 

Branscher

Försäkring

Detaljist- och grossistverksamhet

Industri och verkstad

Transport

German Desk

 

Erfarenhet

 • Ramberg Advokater, delägare, 2016-
 • Von Lode Advokat, 2013-2015
 • MAQS Law Firm (Sammanslagning Morssing & Nycander och MAQS), 2008-2013
 • Advokatfirman Morssing & Nycander, 2005-2007
 • Law Firm Advos Rechtsanwälte, Düsseldorf Germany, 2002-2005
 • Advokatfirman Morssing & Nycander, 2001-2002
 • District Court Düsseldorf Germany, 1999-2001

 

Matthias är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2006 och Tysklands advokatsamfund sedan 2002

 

Utbildning

 • University of Stockholm, LL.M., 1994-1995 och 1998-1999
 • University of Kiel, LL.M., 1995-1998
 • University of Constance, 1992-1995

 

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska

 

Uppdrag/publikationer m m

 • Medförfattare, Handbok i försäkringsrätt
 • Författare av flertalet artiklar om transporträtt och komparativ rätt
 • Masteruppsats: Arbitration without Privity
 • Deltar regelbundet som föredragshållare vid seminarier inom försäkringsrätt, transporträtt och handelsrätt
 • Medlem i Tysk-Nordiska juristföreningen, Försäkringsjuridiska föreningen, Svenska Sjörättsföreningen, German Transport Law association, Young Arbitrators Stockholm (YAS), German Institute for Arbitration (DIS)